Your liberation is bound up with mine

danielle Sunday

SPECIAL EVENT
ZONDAG 30 SEPTEMBER, 15.30

“Uw bevrijding is verbonden met de mijne.”

Keynote spreker Angel Kyodo Williams leidde het publiek in een korte meditatieve beoefening vóór de vertoning van de film “Veerkracht: Visie voor een Nieuw Amerika”. Wat volgde was een uitwisselings- gesprek tussen de Eerw. Angel en drie sprekers die uitgenodigd waren om over hun expertise mbt sociale rechtvaardigheid te spreken, Mercedes Zandwijken, Nina Polak en Yvonne Zonderop.

Met Mercedes Zandwijken kauwde Rev. Angel het bittere hout als onderdeel van een ritueel dat wordt gebruikt in de Keti Koti-tafels, de sociale gerechtigheids gebeurtenissen die Mercedes organiseert om het bittere verleden tussen de zwarte bevolking en blanken bespreekbaar te maken, dat we nu samen delen.

Met Nina Polak, medewerkster van DE CORRESPONDENT, was het onderwerp de nieuwsmedia; zij bespraken nieuwe vormen van het bereiken van doelgroepen, en hoe de journalistiek ethisch en gezaghebbend te houden in een tijd waarin de ketens van onze bevrijding strakker lijken dan ooit.

Met Yvonne Zonderop onderzocht de Eerw. Angel de oorzaken waarom de laatste paar generaties zich afwendden van het christendom en de meerwaarde van interreligieus dialoog, en ze bespraken of nu de tijd was voor een terugkeer naar spiritualiteit.

Vlak voor dit speciale evenement zong een aantal in Nederland wonende Tibetaanse kinderen om hun spirituele erfgoed met ons publiek te delen, op de trappen van de EYE hoofd arena. Festivalgangers en regelmatige bezoekers vormden een grote menigte om hen heen en ware getuige van hun waarachtigheid en zang. Kinderstemmen smelten de barrières tussen mensen, en de verrukkelijke sfeer die deze actie creëerde bracht ons nader tot elkaar, voordat we naar het theater werden geleid.

special event met hoofdspreker angel Kyodo williams (voertaal Engels)

Sociaal visionair, uitgesproken activiste, en een non-confirmistisch spiritueel leraar, Rev. angel Kyodo williams, is een leidende stem die niet  bang is om ongemakkelijke waarheden te uiten: “Het is ontoereikend om je op te sluiten in spirituele centra en geld te verdienen aan mindfulness, terwijl de wereld in brand staat”. Tijdens deze bijeenkomst spreekt angel over transformatieve verandering, en over het potentieel en de noodzaak om progressieve idealen en sociale bewegingen nieuw leven in te blazen met een spirituele en ethische basis.

We beginnen met de vertoning van de film ‘Veerkracht- Visie voor een Nieuw Amerika’ waarin Angel de hoofdrol vervult. De film tracht een wereld te stimuleren waarin ruimte ontstaat voor een volledig en holistisch mensbeeld, en voor mensenrechten van iedereen. De laatste jaren hebben zowel in de VS als Nederland een heropleving gezien van sterk anti-racistisch en pro-feministisch activisme. En zowel hier als in de VS wordt de coalitie gedwarsboomd door gepolariseerde discussies rond identiteit. In deze context biedt de visie en beoefening die angel hanteert een manier om vooruit te komen.

Na een korte geleide meditatie en haar keynote toespraak zal angel in dialoog gaan over liefde, bevrijding en het vinden van een gemeenschappelijke basis in de VS en Nederland, met Mercedes Zandwijken, Yvonne Zonderop en Nina Polak.

Mercedes Zandwijken is directeur van Keti Koti Dialogues Tables. Ze is een specialist in het organiseren van denktanks en innovatieve projecten, en in het initiëren en leiden van de dialoog over polariserende onderwerpen. Als gemeenschaps- therapeut werkt Zandwijken aan burgerparticipatie, netwerkontwikkeling en sociale cohesie. Haar algemene doelstelling is om het bewustzijn over innerlijke en sociale conflicten en blinde vlekken te vergroten die voortkomen uit de complexe historische en sociale achtergronden van de Nederlandse slavernij en het koloniale verleden, en om nieuwe inzichten te verkrijgen die leiden tot een samenleving vrij van discriminatie en racisme.


Yvonne Zonderop
 is auteur, journalist o.a. als vaste medewerker van de Groene Amsterdammer, en bestuurder met een lange staat van dienst.  In april 2018 verscheen haar boek Ongelofelijk: Over de verrassende comeback van religie.  Yvonne gaat in dialoog over het maatschappelijke belang en de rol van religie in onze hedendaagse seculiere samenleving. Is het tijd om de angst voor religie overboord te gooien?


Nina Polak
 is schrijver en redacteur voor De Correspondent. Met hun specifieke en openhartige opvattingen over de rol van nieuws in de moderne samenleving publiceert De Correspondent colums, artikelen en boeken die een grote en toegewijde aanhang trekken.

 

Koop Kaarten

Bekijk de trailer van Veerkracht: