29a-Compassion-panel-Angel-K-Williams_01-copy

Compassion beyond empathy

EYE, zondag 4 Oktober, Cinema 1, 13.30 uur

LUSTRUM viering 10 jaar BFFE met een panel over:

COMPASSION BEYOND EMPATHY

‘Liefde en rechtvaardigheid staan niet los van elkaar. Zonder innerlijke verandering vindt geen uiterlijke verandering plaats; zonder collectieve verandering maakt verandering weinig verschil.’

-Rev. angel Kyodo williams Sensei

In deze tijd is de toepassing van Compassie dringender nodig dan ooit. In Europa worden we geconfronteerd met een humanitaire crisis en zijn we vol leed getuige van de ontoereikendheid van de reactie van onze landen ten opzichte van de duizenden mensen – mannen, vrouwen en kinderen – die door oorlog en armoede ontheemd zijn, die onderweg zijn, die vechten om een plaats van rust die voldoet aan de meest elementaire menselijke behoeften.

Binnen deze onontkoombare context heeft BFFE een panel van experten samengesteld bestaande uit leraren, wetenschappers, activisten en kunstenaars, om over de diepe betekenis en de praktijk van compassie te spreken.

Hoe kunnen we tot een begrip van gemeenschappelijke menselijkheid komen?

Hoe ontmoeten we elkaar, als individuen en als gemeenschap, ten opzichte van de uitdagingen die de wereld van vandaag aan ons stelt?

Reverend angel Kyodo williams

Reverend angel Kyodo williams

Rev. angel Kyodo williams deelt haar visie over Compassie en rassengelijkheid, en de noodzaak van community. Zijn wij de vrijheid van een leven zonder angst aan het verliezen?

Rev. engel Kyodo williams Sensei is auteur, zenleraar en oprichter van het Centrum voor Transformative Change. Haar werk is gepubliceerd in de New York Times, Boston Globe en de Village Voice , en haar recente boek, Being Black : Zen and the Art of Living With Fearlessness and Grace werd alom met lof geprezen. Kyodo williams vraagt ​​om een ​​paradigma verschuiving waarin sociale rechtvaardigheid de basis is voor persoonlijke vrijheid, een rechtvaardige samenleving, die de scheiding tussen rassen, klassen, geloof en politiek geneest. Een sociaal visionair, pleit ze voor de noodzaak om ons innerlijk bewustzijn te trainen en dat toe te passen in brede sociale veranderingen.

James R. Doty

James R. Doty

Keynotespreker James R. Doty contextualiseert de toepassing van compassie en altruisme in de neurowetenschappen, het gebruik van neuro – economische modellen om altruïsme te beoordelen, en het gebruik van compassie training om pijn te verminderen.

James R. Doty is neurochirurg, en samen met Tupten jinpa een van de oprichters en directeur van CCARE – Compassion and Altruism Research and Education bij Stanford University.

CCARE wordt over de hele wereld erkend als een toonaangevende onderzoeks- en onderwijsinstelling in de neurowetenschappen en de enige die uitsluitend gericht is op de studie van compassie, altruïsme en empathie. Hij is de voorzitter van de Dalai Lama Foundation, lid van de Hogere Raad van Advies van de Parlementsraad van Wereld Religies, ondernemer en filantroop. Hij schrijft ook een blog voor de Huffington Post.

Henk Oosterling

Henk Oosterling

Filosoof Henk Oosterling, Moderator en panelmember, bespreekt compassie als onderdeel van zijn visie op de ontwikkeling van gemeenschap en zijn oproep voor een nieuwe verlichting. Oosterling is filosofie docent aan de Erasmus Universiteit, en directeur van Rotterdam/Skillcity, een integraal eco-sociaal curriculum voor leerlingen en studenten, een stedelijke strategie voor vakmanschap in de 21e eeuw. Hier kunnen jongeren een echt vak leren zodat ze opgroeien tot verantwoordelijke ‘eco-sociale burgers’.

Oosterling is de auteur van o.a. ‘Eco3: Reflaction’ met als kernthema’s gezondheid, Inter-culturaliteit, vakmanschap, duurzaamheid en integraliteit. Zijn laatste boek Waar geen wil is, is een weg, over de relatie tussen de westerse en Japanse filosofie, veschijnt in het voorjaar van 2016 bij Boom Publishers. Hij promoveerde cum laude in de filosofie, en werd nationaal kampioen in Japans zwaardvechten.

Adelheid Roosen

Adelheid Roosen

Adelheid Roosen deelt haar ervaring met mededogen tijdens haar inter-actieve ‘real life’ projecten en de kunsten. Adelheid Roosen is theatermaker, actrice, dramadocent en schrijver. In haar theater- en filmproducties gaat ze vaak controversiële onderwerpen aan zoals: eerwraak, huiselijk geweld, seksualiteit in de islamitische wereld, de intimiteit van het sterven.

Ze verwierf bekendheid met De Gesluierde Monologen en diverse rollen bij Toneelgroep Amsterdam. In 2015 werd ze bekroond met de Van Praag Prijs, voor de liefdevolle medemenselijkheid die zij in haar werk laat zien. In haar productie Wijksafari Bijlmer trachtte zij de kloof tussen de stedelijke bevolking te overbruggen en laat het publiek ‘de ander’ ontmoeten door theaterstukken bij bewoners thuis te organiseren.

Aansluitend aan dit panel rondom compassie wordt de documentaire ‘TZU CHI – Doing good in the World vertoond in zaal 2 met als thema Compassie-in-actie.

KOOP KAARTEN